• Termes i Condicions
    Condicions Generals d'Utilització de la Pàgina Web del Pla General d'Oriola

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús del lloc web (http://www.plangeneraldeorihuela.es), del que és titular la Regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Oriola, amb:

Domicili social: Calli Marquès de Arneva, 1, 03300
CIF: P-0309900-I
Telèfon: 96 673 68 64

L'ús la pàgina web del Pla General d'Oriola, que l'Ajuntament d'Oriola oferix per a facilitar l'accés públic a la informació que disposa, així com proporcionar serveis i tràmits dintre del seu àmbit d'actuació, implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment que l'usuari accedeixi al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets que es proporcionin en la mateixa.

    Protecció de dades de caràcter personal

El tractament de les dades de caràcter personal que es realitzi a través d'aquesta pàgina web se subjectarà a l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa d'aplicació, tal com es disposa en la" Política de Privadesa" continguda en aquesta pàgina web.

    Condicions d'ús

L'accés a la pàgina web del Pla General d'Oriola de l'Ajuntament d'Oriola així com l'ús que pugui fer-se de la informació que es conté en la mateixa, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. L'usuari s'obliga a accedir a la pàgina web i a usar els seus continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a fer ús de les informacions i/o serveis oferts de conformitat amb la normativa vigent a cada moment. La Regidoria d'Urbanisme no es farà responsable en cap cas de l'ús que els usuaris i/o tercers poguessin fer de pàgina web o dels seus continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix, inclosos danys informàtics o virus. La Regidoria d'Urbanisme exclou tota responsabilitat per qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que pogués derivar-se de l'accés a aquesta pàgina web, així com del seu ús, transmissió, difusió, emmagatzematge d'informació o aplicacions contingudes en la mateixa. La Regidoria d'Urbanisme podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, les modificacions i actualitzacions necessàries sobre la informació continguda en la seva pàgina web. El funcionament de la mateixa està constantment revisat a fi de que funcioni correctament els 365 dies de l'any. No obstant això, no es descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació o esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals o circumstàncies semblants que facin impossible, en un moment donat, l'accés a la seva pàgina web. La Regidoria d'Urbanisme desenvoluparà els esforços precisos per a evitar errors i, si escau, reparar-los o actualitzar-los com més aviat millor, excloent tota responsabilitat pels danys i perjudicis causats per les interrupcions o fallades temporals en l'accés a la mateixa.

Amb la finalitat de millorar les prestacions de la pàgina web, la Regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Oriola, es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l'usuari, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis de la mateixa, de forma unilateral. Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús així com qualssevol altres condicions particulars.

    Exclusió de responsabilitat

La Regidoria d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Oriola no es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir la pàgina web ni de l'exactitud de la informació continguda en la mateixa. Els hiperenlaces continguts en la pàgina web de la Regidoria d'Urbanisme poden dirigir a pàgines web de tercers sobre les quals la Regidoria d'Urbanisme no exerceix cap control. La Regidoria d'Urbanisme no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i en conseqüència no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se i en cap cas impliquen relació alguna entre el la Regidoria d'Urbanisme i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

    Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en ella desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals d'Oriola.