Presentació

Estimat ciutadà, arribes a esta pàgina web per a acostar-te al procés de redacció del nou Pla General d'Orihuela amb la que volem fer-te partícip de l'elaboració del document més important per al desenrotllament urbà i social dels pròxims 20 anys.

Des de l'àrea de Planificació i Projectes que m'honre a dirigir hem volgut apostar per una nova manera de fomentar la participació, i, per tant, la transparència necessària perquè nostre Pla general es convertisca en una ferramenta de desenrotllament i progrés per a tots.

Queden lluny aquells temps en què l'elaboració del Pla General d'Ordenació del Territori era un procés tècnic, merament urbanístic i quasi sempre interessat i plegat a interessos que res tenien a veure amb la seua funcionalitat humana: convertir l'urbanisme en una mena de disciplina a partir de la qual podem millorar l'entorn humà, connectar al subjecte amb el mig en què viu i racionalitzar l'ús dels espais públics

El Pla general d'Orihuela té múltiples reptes que afrontar: un territori extens i complicat (Orihuela és un dels municipis més extensos d'Espanya) , la seua pluralitat paisatgística, demogràfica i ambiental; nuclis dispersos i individualitzats en l'interior i en la costa, un casc històric de valor patrimonial enfosquit secularment, la falta de connectivitat interterritorial... y a tot això cal donar-li resposta de manera eficaç, sensata i amb criteris d'avantatge col·lectiu.

I perquè açò siga possible tu també comptes.

Vull agrair des d'estes línies el treball de l'equip redactor dirigit per l'arquitecta Rosario Berjón i a l'equip de la universitat d'Alacant dirigit per l'arquitecte Antonio Galiano. Gràcies a la comprensió i paciència d'ambdós ha sigut possible posar en marxa el Fòrum Orihuela 2030 que permet, per primera vegada, donar forma a esta aventura participativa tan nova com arriscada. Vull agrair-los que hagen confiat en esta iniciativa i que hagen cregut finalment en ella.

Espere que tots junts concloguem amb èxit la redacció del Pla General d'Orihuela en els terminis previstos perquè necessitem prendre decisions claus sobre l'ús del sòl.

L'any 2030, Orihuela serà com ara la pensem. No podem equivocar-nos perquè parlem del nostre posicionament en el futur, el nostre progrés i el nostre benestar com a ciutadans. I esta és l'oportunitat per a aconseguir-ho


Antonia Moreno Ruiz
Regidora de Planificació i projectes del Exmo. Ajuntament d'Oriola